TCM Slovakia
TCM | Clinic TCM | Institut TCM | Kongres
Užívateľ nie je prihlásený DomovKošíkObjednávkyObchodné podmienkyRegistrácia
Full-textové vyhledávání

  rozšírené...
Kategória
Produktové info
Úvod
Jednoznačnosť použitia
Účinky
Bylinné zmesi
Veľkoobchod a terapeuti
Úvod
Registračný formulár pre veľkoodberateľov
Poradenstvo
Návšteva v TCM Slovakia
Články TCM

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu TCM BOHEMIA s.r.o., organizačná zložka TCM SLOVAKIA alebo iným spôsobom objednaného a zasielaného na dobierku. Internetový obchod prevádzkuje spoločnosť TCM BOHEMIA s.r.o., organizačná zložka TCM SLOVAKIA (ďalej len predávajúci).

Potvrdením svojej objednávky uzatvárate s predávajúcim platnú kúpnu zmluvu, v rámci ktorej sa predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar dodať a Vy sa zaväzujete zaň zaplatiť kúpnu cenu v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, s ktorými ste sa oboznámili a s ktorými súhlasite.

Akákoľvek objednávka po kliknutí na tlačítko "Potvrdiť objednávku" v objednávacom formulári ako registrovaného člena, tak aj neregistrovaného, bude zaevidovaná v obchodnom systéme, a vtedy vzniká zároveň aj obchodný vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim. Od tohoto momentu pre obidve strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka SR a týchto Obchodných podmienok. Po objednaní zákazník ihneď obdrží potvrdenie objednávky e-mailom.

Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie a poskytnutie požadovaných údajov. Pre ochranu údajov zákazníka je potrebné vyplniť heslo.

Vyplnením kontaktných údajov pri registrácii alebo bez nej dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k spracovaniu a uchovaniu osobných údajov o kupujúcom. Podľa § 20 odst. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov je kupujúci oprávnený (á) kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracovaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku.

Všetky uvedené ceny sú zmluvné, pokiaľ nie je uvedené inak. TCM BOHEMIA s.r.o., organizačná zložka TCM SLOVAKIA je platcom DPH.
K cene objednaného tovaru sa pripočítava poštovné vo výške 4,28 Eur. Poštovné sa neúčtuje pri objednávke nad 60 Eur (včítane DPH). Tento limit je platný len pre nákup za maloobchodné ceny, pre nákup za veľkoobchodné ceny platí odlišný limit – viď Obchodné podmienky pre odborníkov a veľkoobchod.

Reklamácia.

Skontrolujte tovar ihneď po obdržaní zásielky. Pokiaľ zistíte chybu (na tovare alebo dodacom liste) kontaktujte nás písomne alebo telefonicky. Oznámenie treba urobiť ihneď bezodkladne, najneskôr však do 3 dní po prevzatí tovaru. Pokiaľ to neurobíte v stanovenom termíne zásielka sa bude považovať za kompletnú a bezchybnú.

Reklamovaný tovar zašlite na adresu predávajúceho, ale neposielajte ho na dobierku – takto reklamovaná zásielka nebude prijatá.

Pre uplatnenie reklamácie treba doložiť doklad o nákupe tovaru a popis reklamácie. Doporučujeme tovar dobre zabaliť a poistiť, prípadné poškodenie, alebo stratu pri preprave musí s dopravcom riešiť kupujúci a tovar potom nemusí byť prijatý na reklamáciu.

Vrátenie objednaného tovaru (odstúpenie od zmluvy).

Ak vrátite kompletnú zásielku do 10 dní od prebratia späť a nechcete za ňu iný tovar, vrátime Vám aj poštovné 4,28 Eur. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, niesť známky poškodenia originálneho obalu, užívania alebo opotrebovania.

Kupujúci nemôže vrátiť tovar, ktorý bol nejakým spôsobom upravený podľa priania zákazníka.

Platobné podmienky, forma úhrady.
 • Hotovosť - pri osobnom odbere.
 • Dobierka - zaplatenie tovaru pri prevzatí zásielky.
 • Bankovým prevodom - po dohode.
Vlastníctvo tovaru.

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom predavajúceho.

Predávajúci si vyhrazuje právo na zmeny týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodné podmienky pre veľkoobchod

1. Podmienky pre odber produktov
 • Využívanie veľkoobchodných cien a týchto obchodných podmienok je určené zaregistrovaným odberateľom (praktikantom tradičnej čínskej medicíny a nakupujúcim za účelom ďalšieho predaja) za podmienky dodržiavania týchto Obchodných podmienok. Terapeuti - pre zaregistrovanie je potrebné vyplniť registračný formulár TCM BOHEMIA s.r.o., organizačná zložka TCM SLOVAKIA a poslať živnostenský list a kópiu dokladu o štúdiu tradičnej čínskej medicíny. Predávajúci - pre zaregistrovanie je potrebné zaslať živnostenský list a vyplnený registračný formulár TCM BOHEMIA s.r.o., organizačná zložka TCM SLOVAKIA.
 • Podmienkou nákupu za VC je celková suma jedného nákupu min. za 90 Eur. Táto podmienka neplatí pre:
 • - nákup klientov terapeutov na recept (terapeuta)
  - študentov Vzdelávacieho inštitutu TCM Bohemia, o.s. počas štúdia a 6 mesiacov po úspešnom ukončení štúdia.
2. Ceny produktov a ich úpravy
 • Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú vrátane DPH, spoločnosť TCM BOHEMIA s.r.o., organizačná zložka TCM SLOVAKIA je platcom DPH.
 • Úprava základných cien uvedených v cenníku a príplatky k cenám uvedených v cenníku za spracovanie:
 • - príprava zmesi bylín TANG 0 Eur (platí cena v cenníku)
  - príprava zmesi bylín v odvare 0,50 Eur/100g
  - príprava zmesi bylín - SAN 0,30 Eur/100g
  - príprava zmesi granúl 0 Eur (platí cena v cenníku)
  - príprava zmesi granúl v tabletkách 0 Eur
 • Zľava 10% pri odbere bylín v balení 500g (či jeho násobku) a granúl v balení 100 g (alebo ich násobku).
 • Ďalšie zľavy sú možné dohodou.
3. Odberateľské skupiny:
 • Každý odberateľ je zaradený do skupín VC1 až VC3 podľa dosahovaných mesačných obratov.
 • Pre všetkých nových odberateľov je po skúšobnú dobu 3 mesiacov po registrácii garantovaná VC3, bez ohľadu na dosahované mesačné obraty. Po uplynutí tejto doby je každému pridelená jeho skupina podľa dosahovaných mesačných obratov.
 • Rozdelenie VC podľa dosahovaných mesačných obratov:
 • - VC1 - mesačný obrat menej ako 185 Eur
  - VC2 - mesačný obrat nad 185 Eur
  - VC3 - mesačný obrat nad 370 Eur
 • Vyhodnotenie je kvartálne (spriemerovaním obratov)
 • Každý odberateľ (nie počas skúšobnej doby) môže byť preradený do inej skupiny alebo vyradený z registrácie, pokiaľ jeho nákupy nezodpovedajú nákupom pre terapeutickú prax alebo nákupom pre ďalší predaj.
 • Ďalšie zľavy sú možné dohodou.
4. Poštovné
 • Paušálné poštovné pre všetky skupiny odberateľov je 4,28 Eur.
 • Poštovné sa neplatí pri dodávke nad 185 Eur.
5. Objednávanie, komunikácia, distribúcia a zásielková služba
 • Pri objednávke treba používať uvedené kontaktné spojenia. Pri osobných odberoch v ČR používajte spojenie do ČR. Pri odberoch v ČR platia obchodné podmienky TCM Bohemia. Status veľkoodberateľa sa automaticky prenáša aj na ČR.
 • Pre vylúčenie chýb doporučujeme a uprednostňujeme písomné objednávky a žiadame o používanie objednávkových listov, v prípade potreby ich môžeme poslať.
 • Pokiaľ je na objednávke vyznačené, vykonávame zásielkovú službu (aj dobierku) koncovým zákazníkom.
 • Osobný odber je možný v Bratislave, Prahe alebo Hlubokej nad Vltavou.
 • Každá objednávka vrátane pripravovaných bylinných zmesí je vybavená z našej strany (podaná na pošte), najneskôr nasledujúci pracovný deň od prijatia (do 12,00 hod.) objednávky alebo odo dňa upresnenia nejasností v objednávke.
6. Provízie
 • Za sprostredkovanie predaja sa poskytuje 20% provízia z MOC
 • Provízia, ako rozdiel veľkoobchodnej a doporučenej predajnej ceny, pokiaľ si terapeut neurčí odlišnú predajnú cenu, sa týka tiež všetkých odberov klientov terapeutov na recepty v predajne TCM Slovakia za podmienky, že klient nahlási meno svojho terapeuta alebo použije objednávku, alebo recept s menom terapeuta. Z provízie sa odpočítajú náklady na opakované zasielanie, prípadnú likvidáciu nevyzdvihnutých alebo nedoručiteľných zásielok a iné náklady spojené s odátočným vybavením zasielky.
7.Mimoriadne provízie
 • Mimoriadnu províziu môže získať registrovaný odberateľ podľa dosiahnutého obratu vo VC bez DPH.
 • Mimoriadna provízia je vypočítaná z obratov bez DPH za kalendárny kvartál, prepočítaný na mesačný obrat (kvartálny obrat bez DPH deleno tromi).
 • Mimoriadna provízia - mesačný obrat pre byliny a granule/WANy a ostatné produkty
  - 10% - nad 750,- EUR/550,- EUR
  - 13% - nad 1500,- EUR/750,- EUR
  - 15% - nad 2600,- EUR/1100,- EUR
  - 18% - nad 3350,- EUR/1850,- EUR
8.Ďalšie ustanovenia
 • TCM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien a týchto obchodných podmienok.
 • Registráciou sa udeľuje TCM BOHEMIA s.r.o., organizačná zložka TCM SLOVAKIA súhlas so spracovaním poskytnutých registračných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov a prijímaním obchodných informácií spoločnosti TCM Slovakia, s.r.o. elektronickými prostriedkami, a tiež, že registrovaný súhlasí s obchodnými informáciami spoločnosti TCM Slovakia, s.r.o.
NOVINKA
ÚČET
Meno:
Heslo:

Zabudnuté heslo
Registrácia
KOŠÍK
Cena tovaru v košíku 0,00 € s DPH
KONTAKTY
Kontaktné údaje pre osobný odber produktov
LETÁKY
299 - Cordyceps
300 - Mišpuľníkový sirup
301 - Chryzantémový čaj
302 - Jerlínový čaj
P208 - San Qi
498 - Obnova základu
499 - Kustovnica čínska
500 - Slzovka obyčajná
TCM BOHEMIA s.r.o., organizačná zložka TCM SLOVAKIA
tel: 02/63452414, 903 711 985, e-mail: info@tcmslovakia.sk
IČO: 50822471
Zapísaná na Okr.súde Bratislava I, vložka č.: 3994/B
Prevádzkované na systéme MajorShop®