Bylinné zmesi WAN a PIAN

Všetky nami ponúkané produkty sú vyrobené v štandarde GMP (Good Manufacturing Practice), čo je štandard zaručujúci kvalitu zodpovedajúcu európskym a americkým normám.

Pri žiadnom z uvedených bylinných preparátov nebola popísana nepriaznivá interakcia s farmakologickou liečbou. Zatiaľ čo je liek chemicky presne definovaná látka dosadajúca na určitý receptor v daných tkanivách, bylinná zmes predstavuje nespočetné množstvo prírodných jemne pôsobiacich látok, ktoré pôsobia priaznivo na mnohých úrovniach organizmu. Podľa čínskeho príslovia je bylinná liečba dobre vedenou dietetikou.

Texty uvedené pri jednotlivých produktoch sa vzťahujú iba na výrobky distribuované našou spoločnosťou. Nemôžeme ručiť za zloženie ani kvalitu výrobkov iných spoločností, aj keby mali identické názvy. Výrobcov čínskych bylinných zmesí je veľké množstvo a nie každý z nich vykazuje rovnakú kvalitu produktov.

Spracovanie a testovanie

Naše bylinné zmesi sú z bylín vyrábané v Lanzhou Taibao Pharmaceutical Factory, ktorá je predným producentom týchto preparátov a vyváža ich do USA, Japonska, Austrálie, Holandska a ďalších štátov. Je držiteľom certifikátu GMP oprávňujúceho na export do "západných zemí".

Byliny sú tu miešané podľa tradičných receptúr, uvarené a z vyvareného odvaru sa sušením získava extrakt. Ten sa potom lisuje a povrchovo leští do guličiek, pripravených na priame použitie, bez nutnosti ďalšieho varenia. Týmto postupom sa zaistí ideálna forma podávania a hygienická nezávadnosť, ktorá je následne ešte testovaná na výstupe i pri dovoze.

Bylinné zmesi sú pre užívanie schválené Štátnym Zdravotným Ústavom v ČR alebo podobnou inštitúciou v inej členskej zemi EÚ. Pred schválením sa zmes testuje na mikrobiologickú nezávadnosť, prítomnosť ťažkých kovov a vykonáva sa chemická analýza obsahu. V spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva ČR sa určuje doba expirácie a podmienky skladovania.