Pesticídy

Pesticídy v čínskych bylinách? V naších sa ich obávať nemusíte.

Možno ste sa už niekde stretli s článkami, ktoré popisujú údajné nebezpečie plynúce zo zvýšenej hladiny pesticídov v čínskych bylinách. Je to citlivá a nesmierne dôležitá téma. Pre terapeuta je zdravie pacientov naprosto prioritná záležitosť a dôvera v nezávadnosť predpisovaných bylinných zmesí nekompromisná nutnosť, pretože v okamihu straty dôvery v bezpečnosť bylín nie je možné ich predpisovať.

Preto byliny, ktoré dovážame, KONTROLUJEME. Prikladáme k nahliadnutiu protokoly o kontrole na pesticídy z laboratória ALS Czech Republic s.r.o. pre:

Testovanie na jednotlivé produkty a viac protokolov na pesticídy nájdete na stránkach TCM BOHEMIA.