Reklamácia

Reklamácia poškodených zásielok cez Slovenskú poštu:

Niečo je s vašou zásielkou v neporiadku? To nás naozaj veľmi mrzí. K zaslaniu zásielok používame služby Slovenskej pošty. Pokiaľ sa vám balík už nepozdáva pri prevzatí – vyzerá akokoľvek poškodene, tak ho prosím radšej rovno odmietnite. Niekedy sa takýto balík tvári úplne normálne a až doma po rozbalení sa ukáže poškodenie produktov vo vnútri. Aj toto sa dá riešiť. Do dvoch dní môžete u Slovenskej pošty uplatniť svoju reklamáciu.

Pripojujeme reklamačný list Reklamačný list - vnútroštátny styk (posta.sk)

„Ak ide o reklamáciu poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jej dodaní, reklamáciu je možné podať na ktorejkoľvek pošte najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky a súčasne je potrebné predložiť obal zásielky (vrátane vnútorného obalu) spolu s poškodeným obsahom.“

Prajeme vám, aby ste tento návod nikdy nepotrebovali a naše zásielky vás vždy zastihli kompletné.