Účinky

Overenosť účinkov

Čínska medicína je medicínou empirie – pozorovania. Čínski lekári mali možnosť na veľkej vzorke ľudí overiť tisíce rôznych bylinných kombinácií. Boli to zvyčajne ľudia veľmi vzdelaní, ktorí svoje pozorovania starostlivo zapisovali pre ďalšie generácie nasledovníkov. Vykonávanie lekárskeho povolania bolo už vtedy viazané na absolvovanie náročných skúšok garantujúcich zvládnutie obtiažnej problematiky liečby.

Od vydania prvých učebníc čínskej medicíny uplynulo už viac ako dvetisíc rokov. Súčasnosť taktiež nezaostáva pozadu. Je zdokumentovaný celý rad blahodárnych účinkov čínskych bylinných zmesí u chronicky chorých, rekonvalescentoch, konvenčne nevyliečiteľne chorých, športovoch, ľudí s duševným prepnutím, stresom, pri civilizačných ochoreniach. V našej "Kytici" nájdete iba zmesi, ktoré prešli aj skúškou času, aj sitom požiadaviek dnešnej doby.

Neškodnosť pri kombinácii s užívanými liekmi

Mnohí z vás, ktorí vyhľadávajú bylinnú liečbu, už užívate farmakologické prípravky, teda lieky súčasnej medicíny a často se pýtate,či sa tieto dve metódy „nepobijú“. Behom posledných desaťročí bolo vo svete vykonaných nespočetné množstvo výskumov a štúdií, ktoré sa touto otázkou zapodievajú. Stretávame sa s trendom „integrovanej medicíny“, teda vzájomného doplňovania sa týchto dvoch hlavných prúdov. V tomto svetle sme aj my vykonali výber vhodných bylinných zmesí, pri ktorých neboli popísané nežiadúce reakcie s liekmi.

Robíme všetko pre Vašu bezpečnosť. Naším cieľom je Vaše zdravie.

Neškodnosť pri dlhodobejšom používaní

V tradičnej čínskej medicíne sa pre liečivé rastliny používá termín Yao. Týmto slovom sa označuje aj jedlo, pokiaľ sa podáva upravené pre konkrétny somatotyp človeka či jeho chorobu. Hovorí sa, že tieto liečivká sú predĺženou rukou jedálnička.

Liečivé byliny sa v čínskej medicíne delia na tri skupiny:

Pri výbere bylinných zmesí do e-shopu sme kládli dôraz na dôkladnú kategorizáciu týchto zmesí, kedy pri každom preparáte nájdete návod na užívanie. Ďalším aspektom je zvykanie si organizmu na bylinné preparáty. Nesúhlasíme napríklad s propagáciou ženšenových preparátov, ako prípravku na celoživotné užívanie. Podľa tradičnej čínskej medicíny tým dochádza k oslabovaniu vlastnej vitálnej energie organizmu, ktorý potom bez tohoto „nakopnutia“ už nedokáže sám účinne fungovať a žiada o svoju „dávku“. V našich návodoch opäť nájdete podrobný popis, ktorý optimalizuje užívanie zmesí.